Władze

Zarząd kadencji 2015-2016

Jerzy Kostowski – prezes

Andrzej Mikołajczyk

Tomasz Sienicki

Kamila Urbańska

Aneta Szlupowicz – skarbnik

Komisja Rewizyjna kadencji 2015-2016

Andrzej Kaliński

Zbigniew Kruza

Józef Wierzbicki