Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Nasze Łomianki działa w Łomiankach od 2001 r. Powstało z myślą o budowie w naszej gminie społeczeństwa zaangażowanego w sprawy lokalne. Kiedyś było szczególnie znane z wydawanego przez 7 lat miesięcznika Nasze Łomianki.

Dzięki działaniom Ewy Pustoły-Kozłowskiej została na nowo odkryta i opisana historia tych terenów i rodów z nimi związanych. W ten sposób powstały pod jej redakcją książki Dawne Łomianki (niestety, nakład został wyczerpany) i Wojenne Łomianki.

Ciekawą publikacją był wydany w 2011 r. Niezbędnik Mieszkańca Łomianek. Zawarto w nim informacje ułatwiające życie zwłaszcza nowym mieszkańcom naszej gminy. To taki przewodnik po firmach i instytucjach w Łomiankach oraz zbiór porad, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych.

Warto również wspomnieć o Spacerowniku po Łomiankach. W tej publikacji pokazano ciekawe miejsca, zdjęcia i trasy, które warto poznać w naszej gminie.

Ostatnią spektakularną akcją członków i sympatyków Stowarzyszenia było uporządkowanie grobów i wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Dziekanowie Leśnym. W 2015 roku będą kontynuowane na nim prace związane z odnowieniem i zabezpieczeniem najciekawszych pomników.

Walne Zgromadzenie NŁ 20150220W piątek 20 lutego 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego wybrano nowy Zarząd na kadencję lat 2015-2016. Działa on obecnie w składzie:
Jerzy Kostowski – prezes
Andrzej Mikołajczyk – członek
Tomasz Sienicki – członek
Kamila Urbańska – członek
Aneta Szlupowicz – skarbnik

Jerzy Kostowski Opublikowane przez: