Pałac Bourbona i Słonimski

We wtorek 2 lutego kilku Kolegów ze Stowarzyszenia Nasze Łomianki wybrało się do pałacyku Wołowskich przy Foksal, obecnie siedziby Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, aby wysłuchać i obejrzeć prezentację Tomasza Lerskiego o przedwojennej Warszawie.

Pałac Bourbona_Tomasz Lerski_O spotkaniu Dziadka z Wojciechowskim

Oglądaliśmy archiwalne fotografie okraszone barwnym komentarzem, słuchaliśmy płyt z gramofonu na korbkę i pikantnych szmoncesów. Anegdoty i dowcipy warszawskie opowiadali także słuchacze prezentacji, między innymi Józef Wierzbicki  ze Stowarzyszenia NŁ.

Dworzec kolei W-W_Dawna wysoka Filharmonia_Józef opowiada

Autor prezentacji przygotowuje do wydania swoją książkę o Antonim Słonimskim. Będzie to cenne dla nas źródło wiedzy, bo Słonimski był postacią mocno związaną z Łomiankami. Przeto wymieniliśmy  kontakty z Panem Tomaszem i zyskaliśmy kolejną perspektywę współpracy na niwie lokalnej historii.

Antoni Słonimski i fragment wiersza o Łomiankach

Wiersz o Łomiankach zadziwiająco aktualny. Po stu latach znów jakby suszej…

Fotografie: Internet, Centralne Archiwum Cyfrowe, Tomasz Sienicki

Tomasz Sienicki Opublikowane przez: