Walne 2019

6 czerwca 2019 r. w Łomiankach w gościnnych murach pubu kol. Włodzimierza Ceryngera odbyło się XXXI Walne Zebranie Członków (WZC) naszego Stowarzyszenia. Podczas obrad, którym przewodniczył kol. Józef Wierzbicki, zatwierdziliśmy Sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz wybraliśmy nowe władze Stowarzyszenia.

W skład nowego Zarządu weszły następujące osoby:
Jerzy Kostowski – prezes
Aneta Szlupowicz – członek
Lech Starostin – członek

Stosowne dokumenty zostały już wysłane do KRS. Czekamy na dokonanie wpisów sądowych, a tym samym oficjalne potwierdzenie dokonanych wyborów podczas XXXI WZC.

Jerzy Kostowski Opublikowane przez: