BIP

Logo BIP-1

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2017 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2016 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2015 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2014 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
Rachunek Zysków i Strat
Bilans