BIP

Logo BIP-1

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2021 r.
prowadzenie do sprawozdania
– Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2020 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
– Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2019 r.
Wprowadzeno sprawozdania
– Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2018 r.
do-Sprawozdania-finansowego-za-2017.pdf”>Wprowadzenie do sprawozdaniado-sprawozdania-za-2015.pdf”>
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2017 r.
do-Sprawozdania-finansowego-za-2017.pdf”>Wprowadzenie do sprawozdaniado-sprawozdania-za-2015.pdf”>
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2016 r.
do-sprawozdania-za-2016.pdf”>Wprowadzenie do sprawozdaniado-sprawozdania-za-2015.pdf”>
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2015 r.
do-sprawozdania-za-2015.pdf”>Wprowadzenie do sprawozdania
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2014 r.
– Wrowadzenie do sprawozdania
Rachunek Zysków i Strat
Bilans