BIP

Logo BIP-1

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2023 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
– Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2022 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
– Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2021 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
– Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2020 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
– Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2019 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2018 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2017 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2016 r.
Wprowadzenie do sprawozdania
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2015 r.
– Wprowadzenie do sprawozdania
Rachunek Zysków i Strat
Bilans

Sprawozdanie finansowe NŁ za 2014 r.
– Wprowadzenie do sprawozdania
Rachunek Zysków i Strat
Bilans