Kategoria: Artykuły

2008-03-31 / / Artykuły

sciezka-do-starego-debu.jpgArtykuł pracownika KPN Grzegorza OkoŁów zamieszczony w numerze 1/2007 kwartalnika Puszcza KampinoskaZimowe słońce zachęca do kontaktu z przyrodą, proponujemy Państwu spacer do pobliskiego Kampinosu. Dzięki przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro­dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji w 2006 r. zostały oddane do użytku dwie nowe ścieżki dydaktyczne: „Do Stare­go Dębu” i „Do Karczmiska”. Przedstawiamy pierwszą z nich.

Ścieżka „Do Starego Dębu” pokrywa się z trasą ścieżki poznawczej wytyczonej w 1974 r. Też rozpoczyna się w pobliżu pętli autobusowej w Dziekanowie Leśnym (przy Szpitalu Dziecięcym), gdzie znajduje się jeden z najliczniej odwiedzanych punktów wejściowych do Kampinoskiego Parku Narodowego. Jej trasa biegnie wzdłuż zielonego szlaku turystycznego aż do posady Sieraków i wiedzie przez niezwykle urozmaicony teren, m.in. jeden z najcenniejszych fragmentów parku – obszar ochrony ścisłej „Sieraków” – obejmujący ostępy bag­na Cichowąż porośnięte lasami o naturalnym charakterze, bory sosnowe, bagienne obniżenia porośnięte olsami i łęgami, ukwiecone na wiosnę grądy oraz wydmę „Kąt Góry” porośniętą wiekowym borem mieszanym. Długość ścieżki wynosi 3,7 km i składa się z 12 przystanków. Trasa jest oznakowana międzynarodowym symbolem ścieżki dydaktycznej.

Czytaj wpis Ścieżka do „Starego Dębu”

2008-03-31 / / Artykuły

zasypia-nam-lomianki.jpgOd lat na terenie naszej gminy permanentnie łamane są przepisy ochrony przyrody. Dotyczy to szczególnie terenów Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie pod grubą warstwą śmieci i gruzu kolejno znikają chronione prawem starorzecza, oczka wodne, wilgotne zagłębienia z siedliskami wodno-błotnymi.

Dzieje się tak za sprawą przedsiębiorców zajmujących się wy­wozem ziemi, gruzu i innych odpadów pochodzących m.in. z wykopów pod wielkie inwestycje budowlane z terenów Warszawy. Odbywa się to zwy­kle za milczącą lub opłacaną zgodą właścicieli. Jak do tej pory, władze gminy nie reagowały na pisma składane w tej sprawie. Ostatnimi czasy proceder ten nasilił się, bo podmokłości przysypane śmieciami, gruzem, a na koniec ziemią, sprawiają na pierwszy rzut oka wrażenie gruntu budowlanego. Wzrost wartości gruntów w Łomiankach sprawił, że coraz wię­cej jest tych, którzy ryzyko łamania prawa świadomie podejmują. Ze względu na groźbę nieodwracalnych negatywnych skutków dla środowiska, czas najwyższy skończyć z tym bezprawiem.

Czytaj wpis Zasypią nam Łomianki !!!

2008-03-31 / / Artykuły

pierwsza-taka-sportowa-akcja.jpgNiekwestionowanym mistrzem świata w niesieniu pomocy jest niejaki Jerzy O. Potrafi on w jeden dzień pobić tyle rekordów, że ho, ho! Porywa i wkręca w swoją niewiarygodnie wszechstronną orkiestrę wiele środowisk. Mamy w kraju tysiące różnych klubów i dziesiątki dyscyplin. Wszystkich powinna połączyć zbiórka na ten szczytny cel. Okazało się, że bardzo łatwo można zrobić fuzję imprezy sportowej z wolontariatem, przecież podczas zawodów zawsze jest masa ludzi i można to wspaniale wykorzystać.

Czytaj wpis Pierwsza taka sportowa akcja

2008-03-31 / / Artykuły

Na podstawie relacji żołnierza Kompanii Młodzieżowej Jerzego Wojciewskiego „Strzały” – opracował Kazimierz Medyński

Dziesiątego sierpnia zaczęły się dawno oczekiwane zrzuty, część poszła na dozbrojenie oddziałów (ja dostałem nowiuśkiego Stena!), część zasobników furmankami pojechała do magazynów, chyba w Krogulcu, ale nie wszystko poszło pod klucz. Przekonałem się o tym, będąc z „Murzynem” na patrolu w okolicach Łuży. Widzieliśmy, jak z lasu wyłania się dziwna grupa osób z wielkimi tobołami na plecach, zmierzająca w kierunku Burakowa. Ponieważ już wówczas spotkania z szabrownikami nie należały do rzadkości, „Murzyn” oddał w górę strzał ostrzegawczy, by spowodować porzucenie łupów. Tak się właśnie stało! Gdy dobiegliśmy, na ziemi leżały wory pełne spadochronów, a w krzakach kuliło się kilka wystraszonych bab. Myślały, że to niemieckie strzały, lecz gdy już ochłonęły, okazało się, że taszczyły to płótno, by szyć partyzantom koszule!

Czytaj wpis Z Łomianiek do Dachau cz II

2008-02-03 / / Artykuły

Po wielu latach obecności w Polsce biuro japońskiej orga­nizacji pomocowej JICA (Japan International Cooperation Agen­cy – Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej) kończy działalność w Polsce.

Po 1989 r. w Polsce rozpo­częła się transformacja ustro­jowa w kierunku gospodarki rynkowej. Wśród krajów, które zaoferowały pomoc Polsce, by­ła Japonia. Form pomocy było wiele. Były to projekty dotyczące polityki finansowej, gospodar­czej, przemysłowej, handlowej. Zorganizowano wiele szkoleń na temat produktywności, efekty­wności oraz zarządzania jako­ścią. Zrealizowano wiele projek­tów z zakresu ochrony środo­wiska, efektywności energety­cznej, rozwoju regionalnego. Jedną z najważniejszych form pomocy była działalność szko­leniowa. Ze szkoleń organizo­wanych od 1989 r. w Japonii skorzystały 824 osoby. Równie duża pomoc Polsce została udzielona przez ekspertów ja­pońskich. Od 1989 r. w Polsce pracowało 277 ekspertów z róż­nych dziedzin.

Czytaj wpis JICA kończy działalność w Polsce

2008-02-03 / / Artykuły

Moja mała ojczyznaWłaśnie wróciłam z Andaluzji. Ale nie tej nadmorskiej, wybetonowanej hotelami i autostradą, ale tej ukrytej przed oczami większości turystów. Andaluzji białych miasteczek i maleńkich wiosek rozrzuco­nych po wzgórzach. Oświetlonej jesiennym słońcem, gdzie nikt się nie śpieszy. Anda­luzji, gdzie nowe domy powstają dyskretnie, tak, aby w żaden sposób nie zakłócić założeń urbanistycznych pochodzących jeszcze z czasów, kiedy władali tymi tere­nami Maurowie. Andaluzji, której bliżej jest do Maroka niż Unii Europejskiej.

Czytaj wpis Moja mała ojczyzna?

2007-10-12 / / Artykuły

W ostatnich kilkunastu latach wiele się pisze i mówi o wprowadzeniu ułatwień dla przedsiębiorców. I jak to zwykle u nas bywa, na mówieniu i pisaniu się kończy. Słynny „pakiet Kluski” (od nazwiska znanego przedsiębiorcy – Romana Kluski, który był pomysłodawcą powstania ustawy ułatwiającej życie prowadzącym działalność gospodarczą) po skutecznej obróbce rządowo-parlamentarnej stał się pakietem klusek – ciepłych i niemiłosiernie rozlazłych. Patrzę na te niezdarne działania i mimowolnie przypominam sobie, jak trzydzieści lat temu sam zaczynałem działalność na własny rachunek w czasach siermiężnego socjalizmu. To już historia, ale może warto ją przypomnieć, szczególnie młodszym czytelnikom.

Czytaj wpis Moja trzydziestka

2007-10-12 / / Artykuły

Chile to jeden z najstarszych krajów winiarskich na kontynencie amerykańskim. Winorośl pojawiła się tu w połowie XVI wieku wraz z przybyciem pierwszych hiszpańskich osadników – zdobywców Ameryki Południowej i Środkowej oraz misjonarzy. Dlatego też przez długie lata winnice znajdowały się w pobliżu klasztorów, w których wyrabiano wina mszalne.
Czytaj wpis Wina chilijskie

2007-10-12 / / Artykuły

Po trzech korektach na kolejnych etapach uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaplanowano dochody na poziomie 73 851 264 zł, a wydatki 77 664 602 zł. Deficyt budżetu, tj. różnica między dochodami i wydatkami wyniesie 3 813 318 zł, a z uwzględnieniem spłat rat kredytów osiągnie kwotę 5 821 478 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 11 749 288 zł, co stanowi 15% wszystkich wydatków, w tym na zadania drogowe zaplanowano kwotę około 7 788 000 zł, co stanowi około 11% planowanego budżetu.

W pierwotnym planie zadań inwestycyjnych dla Łomianek proponowano wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rolniczej na długości ok. 1 700 m za kwotę 659 532 zł, wymianę nawierzchni chodnika na ul. Wiślanej na długości około 250 m za kwotę 74 420 zł, dotację dla Liceum Niepublicznego nr 71 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZ KOSZ) w wysokości 165 962 zł (w tym 69 532 zł – bursa) oraz dotację podmiotową dla Publicznego LO im. K. Wojtyły w kwocie 1 392 618 zł.

W wyniku wystąpień rad osiedlowych i mieszkańców zobligowano radnych PWZ z terenu Łomianek do wystąpienia o korektę planu zadań inwestycyjnych dotyczących Łomianek. Rada PWZ przychyliła się do naszych postulatów, oczywiście w ramach zaplanowanych uprzednio dla nas środków.

Czytaj wpis Powiat Warszawski Zachodni – Finanse dla Łomianek w 2007r.

2007-07-28 / / Artykuły

Dwa lata temu, też w numerze wakacyjnym, pisaliśmy o dziesięcioleciu Parafii pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej. Artykuł kończył się informacją o planowanej budowie właściwej świątyni. Z radością informujemy, że w lipcu budowa rusza i w związku z tym odwiedziliśmy ks. proboszcza Andrzeja Kostrzębskiego.

Czytaj wpis Świątynia w Dąbrowie