Harcerski Gaj 1979-2015

W 1979 r. harcerze ze szczepu w Dziekanowie Leśnym posadzili 12 tysięcy sadzonek dębów na polach wsi Sadówka, wykupionych przez Kampinoski Park Narodowy. Ten „Harcerski Gaj” dedykowali dzieciom – ofiarom II wojny światowej. W bieżącym roku mija 70 lat od zakończenia wojny. Z tej okazji 28 maja odbyła się uroczystość upamiętniające dawną akcję harcerzy.

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Nasze Łomianki, a współorganizatorem Szczep Harcerski z Łomianek. Gościł nas dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, Leszek Chruściński. Duszą imprezy był Tomasz Sienicki z Zarządu NŁ. Przybyły delegacje okolicznych szkół oraz wspaniały oddział harcerzy i zuchów w gali mundurowej pod komendą podharcmistrzyni Krystyny Kucharczyk. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową i zasadzono podarowany przez KPN dąb numer 12.001, który poświęcił proboszcz Dariusz Kosk. Uroczystość uświetniły występy łomiankowskiego chóru „Patrium Carmen” pod batutą maestro Michała Straszewskiego.

01_Od strony harcerzy_Przemawia Prezes02_Przemawia Gospodarz03_Tablica odsłonięta04_Patruium Carmen_Maestro Straszewski05_Do Harcerskiego Gaju naprzód marsz!06_Płonie ognisko07_Kiełbasy już na widelcach!08_Harcerski krąg

Uczestnicy przeszli do gaju, aby przekonać się na własne oczy, że z maleńkich sadzonek po 36 latach wyrosły wysmukłe dęby. Usłyszeli wspomnienia uczestników dawnej harcerskiej akcji i nieco wiadomości o historii Sadowej. Potem przy ognisku były pieczone kiełbaski, oraz pieśni i pląsy w wykonaniu harcerzy. Dodatkową atrakcję stanowiła produkcja pamiątkowych znaczków w warunkach polowych. Podziwiano prace malarskie i fotograficzne o tematyce przyrodniczej autorstwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, którzy czynnie uczestniczyli w uroczystości.

Wielka wartość spotkania to integracja kilku środowisk. Tablica pamiątkowa, która zawisła na ogrodzeniu DPS w sąsiedztwie pętli Ł bis, niesie cenną informację dla mieszkańców i turystów.

Tekst: Jerzy Kostowski, Foto: Dariusz Dąbrowski

Jerzy Kostowski Opublikowane przez: