Bądźmy sponsorami Melity!

W roku 2005 pod patronatem Regionalnego Stowarzyszenia Promocji Łomianek, którego kontynuatorem jest Stowarzyszenie Nasze Łomianki – powstała książka Dawne Łomianki. Na stronie 235 czytamy: „Nikłe ślady trzeciego cmentarzyka odnajdziemy w Dziekanowie Leśnym”. W roku 2012 te ślady zobaczyliśmy na wystawie fotogramów Anny Plewki zorganizowanej w Domu Kultury przez nasze Stowarzyszenie. Wtedy postanowiliśmy zaopiekować się zapomnianą nekropolią.

Leśny cmentarzyk założyli w połowie XIX wieku koloniści niemieccy, ewangelicy – mieszkańcy Kolonii Dziekanowskiej, dzisiejszego Dziekanowa Leśnego. Po II wojnie światowej z cmentarza pokradziono wszystkie elementy metalowe i większość płyt nagrobnych.Cmentarz znalazł się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, na tyłach dawnego Instytutu Ekologii PAN. Groby i nieliczne pozostałości nagrobków przez lata zakryły zarośla i warstwa ściółki.

Inicjatywa Stowarzyszenia spotkała się ze zrozumieniem ze strony Dyrekcji KPN. Park po inwentaryzacji dendrologicznej usunął zbędne drzewa i krzewy. Lata 2013 i 2014 to czas intensywnych prac archeologicznych i porządkowych wykonanych siłami członków i sympatyków Stowarzyszenia. Pod warstwami ściółki odkryliśmy resztki słupków pierwotnego ogrodzenia, fragmenty bramy, pozostałości nagrobków i 7 płyt kamiennych z pięknymi inskrypcjami. Znaleziska zostały zinwentaryzowane, oczyszczone i uporządkowane. Zbudowaliśmy drewniane ogrodzenie z materiałów dostarczonych przez KPN. Od tej pory systematycznie oczyszczamy nekropolię z odrostów i ściółki. W pracach biorą też udział wierni kościoła ewangelickiego i szkolna młodzież.

W roku 2015 Stowarzyszenie zdobyło kwotę 4 tys. zł jako grant z Banku Zachodniego WBK na renowację dwóch pomników nagrobnych. Konserwacja została wykonana w 2015 i 2016 r. W ubiegłym roku pozyskaliśmy dwa zabytkowe metalowe krzyże, które zostały poddane renowacji i jeszcze w tym półroczu będą zamontowane na wybranych nagrobkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego zabiega teraz o środki finansowe na odnowienie nagrobka Melity Kohlsówny – najpiękniejszego na tym cmentarzu, ale mocno zniszczonego. Na renowację potrzeba 11 tys. zł. Ze składek, darowizn i 1% podatku zgromadziliśmy do tej pory 3500 zł.

Apelujemy o pomoc w zbieraniu funduszy na konserwację i ochronę tego cennego zabytku.

Przy rozliczaniu podatku za 2017 r. wystarczy wpisać nasz nr KRS 0000061374, a Urząd Skarbowy wniesie 1% na konto Stowarzyszenia. Dziękujemy i zapraszamy do udziału w naszych działaniach.

Cmentarz w Dziekanowie Leśnym jest jednym z niewielu zabytków w naszej gminie. Utrzymanie tej nekropolii w przyzwoitym stanie spoczywa na nas – obecnych mieszkańcach gminy.

Więcej o historii wsi Dziekanów i cmentarzach oraz pracach Stowarzyszenia na nekropolii można przeczytać w naszej broszurze Kolonia Dziekanowska i okolice.

Jerzy Kostowski Opublikowane przez: