Melita odnowiona

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Łomianki mogliśmy w końcu zrealizować projekt „Przywrócenie i utrwalenie pamięci o niemieckich kolonistach, którzy niegdyś zamieszkiwali wieś Dziekanów Leśny i pokazanie ich związków z mieszkańcami tych ziem, znajdujących się obecnie w obszarze Gminy Łomianki poprzez renowację pomnika Melity Kohlsówny – najcenniejszego nagrobka na cmentarzu ewangelickim w Dziekanowie Leśnym”. O pracach na tym cmentarzu można przeczytać na tablicy informacyjnej przy ścieżce prowadzącej do tego cmentarza.

Tablica informacyjna
Tablica informacyjna nt. cmentarza w Dziekanowie Leśnym

 

Melita-4
Stary nagrobek Melity Kohlsówny

Jeszcze niedawno nagrobek Melity Kohlsówny był w opłakanym stanie. Wykonano z piaskowca. Roślinność Puszczy Kampinoskiej, kwaśne deszcze i wilgoć chłonięta z gruntu prawie doprowadziły do nieodwracalnych zniszczeń tego najcenniejszego pomnika na tej nekropolii. Przestało być nawet czytelne umieszczone na nim spolszczone nazwisko zmarłej dziewczynki. A ono stanowi namacalny dowód na polonizację części niemieckiej grupy etnicznej i ewangelickiej wspólnoty wyznaniowej.

Przeprowadzone prace zabezpieczające i renowacyjne wykonane z pomocą konserwatora kamienia zapobiegły dalszemu pogorszeniu stanu technicznego nagrobka Melity. Po wykonaniu nowego fundamentu, zlikwidowano przechył pomnika. Odrestaurowano zatarte napisy i inne detale artystyczne tego cennego łomiankowskiego zabytku. Dodatkowo zabezpieczono jego powierzchnię przed niszczącym działaniem wilgoci i roślinności, zwłaszcza mchu.

Nagrobek Melity Kohlsówny
Odnowiony nagrobek Melity Kohlsówny

Tak pięknie przedstawia się Melita Odnowiona! Już dziś zapraszamy na uroczystości oficjalnego odsłonięcia odnowionego nagrobka, które odbędą się jesienią 2019 r.

Jerzy Kostowski Opublikowane przez: