Uczymy się

W związku z otrzymaniem grantu w projekcie Fundacji BZ WBK ”Architekci naszej rzeczywistości”, członkowie naszego Stowarzyszenia i uczennice Gimnazjum nr 12 w Warszawie wzięli udział w bardzo interesującym szkoleniu. Zdobyta wiedza ułatwi nam realizację  projektu poświęconemu Józefowi Przyłuskiemu. Szkolenie odbyło się w dniach 24 i 25 maja 2015 roku w Warszawie.

Pierwszego dnia odbyły się wykłady o źródłach historycznych i ciekawym opowiadaniu o historii, oraz warsztaty poświęcona narzędziom promocji. Tego dnia uczennicom towarzyszyła Kamila Urbańska.

Drugiego dnia uczestnicy szkolenia wzięli udział w ekscytującej grze miejskiej poświęconej osobie Stefana Bryły, patrona Fundacji BZ WBK.  Warsztaty w tym dniu uczyły planowania nowej gry miejskiej od podstaw. Zespół Tomka Sienickiego, Oli i Niny zajął wysokie miejsca w grze miejskiej i konkursie koncepcyjnym.

Nie ma to jak połączenie swieżości z doświadczeniem… :)

Gra Bryła_Budowla przed Prudentialem_DSC_2988Nowy obraz2szkolenieNowy obraz 3

5

Kamila Urbańska Opublikowane przez: