Kategoria: Nasze Łomianki

2008-04-09 / / Nasze Łomianki

Nasze Łomianki - nr. 3(78)2008 MarzecWielkanoc tegoroczna szykuje się wyjątkowo wiosennie, mimo że wypada w marcu, miesiącu, który nieco starszym pokoleniom często kojarzy się z bardzo gorącym rokiem 1968. Najpierw były tzw. „wydarzenia marcowe”, a później „przyjacielska pomoc” dla Czechosłowacji. Tak elegancko oficjalnie nazywano haniebną w obu przypadkach postawę rządzących Polską komunistów.

Czytaj wpis Od redakcji

2008-04-09 / / Infrastruktura

Łomianki mają obecnie tylko jedną możliwość wyjazdu w kierunku Warszawy przez Bielany. Jest to trasa E7. Trasa ta jest zakorkowana do granic możliwości.

Prowadzone są spóźnione o kilka lat dyskusje o wyborze dodatkowych tras odciążających E7. Są to: obwodnica mszczonowska w otulinie Puszczy Kampinoskiej lub trasa wzdłuż wału Wisły. Ta pierwsza, jak się wydaje, jest bardziej realna, ma jednak charakter obwodnicy Warszawy, i dlatego prawdopodobnie znaczny ruch w kierunku Żoliborza do Warszawy zostałby na E7 w obszarze Łomianek. Z tego względu wydaje się potrzebne szukanie innych wariantów usprawnienia tego dojazdu. Może nim być alternatywny transport indywidualny w postaci małych pojazdów elektrycznych. Jest to rozwiązanie bardziej przyszłościowe, spowodowane nie tylko brakiem miejsca na jezdni, ale również wyczerpywaniem się źródeł ropy naftowej. Wymaga więc szerszego omówienia.

Czytaj wpis Alternatywne środki transportu

2008-04-09 / / Nasze Łomianki

wina-na-wielkanoc.jpgPo 40 dniach postu czeka nas wielka uczta. Myślę, że w ten dzień przy świątecznym stole warto podarować sobie odrobinę luksusu.

Kilka dni temu otrzymałem ulotkę jednego z supermarketów, który proponuje ogromną świąteczną promocję win. Popatrzyłem na ceny i nie mogłem uwierzyć własnym oczom – wino hiszpańskie, co prawda stołowe – ale za 5,99 zł. Pomyślałem, że dochodzimy do cen europejskich, jeśli chodzi o ten trunek. Wszak w Hiszpanii można kupić w sklepie niezłe wino za ok. 2 euro. Szybko pobiegłem do sklepu, aby skosztować tego trunku. Niestety po otwarciu moje nadzieje legły w gruzach. Posłodzona ciecz, która znajdowała się w butelce, nawet nie stała blisko wina. Po krótkim zastanowieniu się zdałem sobie jednak sprawę, że przecież w Polsce nadal jest akcyza na wino, trzeba dodać koszt transportu oraz marże importera i dystrybutora. Jeśli to dodamy, to pozostała kwota w żaden sposób nie wystarczy producentowi na rozlanie do butelek przyzwoitego wina. Proponuję więc na święta nie patrzeć na tego typu wynalazki naszych zachodnich „dobroczyńców”. Jeśli będziemy solidarni i nie kupimy tych wynalazków, a importerzy będą musieli wypić je sami, to gwarantuję, że w przyszłym roku obejdzie się bez tego typu „promocji”.

Czytaj wpis Wina na wielkanoc

2008-04-09 / / Nasze Łomianki
2008-03-31 / / Infrastruktura

Nareszcie coś się ruszyło, coś zaczęło się dziać! 17 stycznia w auli ICDS odbyła się prezentacja koncepcji centrum Łomianek – studium rozwoju, opracowanego na zlece­nie Urzędu Miasta w pracowni architekto­nicznej Katarzyny i Marcina Słupeczańskich.

Licznie zgromadzonym mieszkańcom zaprezentowana została wizja centrum mia­sta Łomianki na obszarze między ulicami Wiślaną, Raabego,  Fabryczną i Warszaw­ską. Autorzy koncepcji przewidują również włączenie do ścisłego centrum odcinków ul. Warszawskiej po obu stronach ul. Wiśla­nej. Z przedstawioną koncepcją centrum Łomianek można się zapoznać w Internecie na stronie UMiG Łomianki.
Czytaj wpis Centrum – Mój głos w sprawie wizji centrum Łomianek

2008-03-31 / / Infrastruktura

zasypia-nam-lomianki.jpgW styczniowym numerze NŁ zapowiedziałem przedstawienie ustaleń oraz zakazów obowiązujących na terenach chronionych. Oto one.

Ze względu na wyjątkowe położenie naszej gminy na jej obszarze obowiązują następujące formy ochrony przyrody:

– parki narodowe (Kampinoski Park Narodowy),

– rezerwaty przyrody (Jezioro Kiełpińskie oraz Ławice Kiełpińskie),

– obszar Natura 2000 (międzywale rzeki Wisły),

– obszary chronionego krajobrazu (znaczna część gminy – patrz mapka NŁ76),

– obszary szczególnej ochrony ekologicznej (teren położony w tzw. międzywalu).

zasypia-nam-lomianki-1.jpgW naszej gminie najbardziej narażone są tereny objęte obszarem chronionego krajobrazu, dlatego postaram się w sposób skrótowy przedstawić najistotniejsze przepisy prawne dotyczące właśnie tej formy ochrony przyrody.

Art. 23.1. Ustawy o ochronie przyrody określa: Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką  i wypoczynkiem lub pełniące funkcję korytarzy ekologicznych.

Czytaj wpis Zasypią nam Łomianki !!!

2008-03-31 / / Historia
2008-03-31 / / Kultura

W ostatnią sobotę wyjątkowo krót­kiego w tym roku karnawału bawiliśmy się na kolejnym, V Balu…

Czytaj wpisBal 2008

2008-03-31 / / Nasze Łomianki

potrzeba-zmian.jpgPóźną jesienią 2006 r. była euforia. Zdecydowane zwycięstwo wyborcze komitetu Potrzeba Zmian i Wie­sława Pszczółkowskiego jako kandydata na burmistrza zaskoczyło wielu. Minął rok i w grupie tak sprawnie przez kilka lat kontestującej poprzednie władze poja­wiły się niesnaski, zgrzyty, a ostatnio chyba ostry konflikt. Co się stało? Dlaczego tak dotąd zgrana i spraw­nie działająca grupa nie potrafi wspólnie pracować? O rozmowę poprosiłem przewodniczącą Komitetu Wy­borczego Potrzeba Zmian panią Magdę Wójcicką.

Andrzej Kaliński: Pani Magdo, była Po­trzeba Zmian, a teraz mamy… zmianę potrzeb?

Magda Wójcicka: Proszę mnie nie pro­wokować, mam wystarczająco dużo pro­blemów…

A. K.: Rozumiem i współczuję, ale po ro­ku pracy nowych władz naszej gminy zmiany przez wielu postrzegane są głównie przez pryzmat wewnętrznych konflik­tów w zwycięskim obozie.

Czytaj wpis Potrzeba Zmian… czy zmiana potrzeb?

2008-03-31 / / Infrastruktura

Tematów do dyskusji, które łączą w za­sadzie wszystkich jest w naszej gminie wyjątkowo mało. Dlatego trzeba pomysłem budowy połączenia kolejowego Łomianek z Warszawą zająć się bardzo poważnie. W tym przypadku nikt nie protestuje, wszyscy są za. Musimy bezwzględnie wykorzy­stać wszystkie pojawiające się możliwo­ści, aby doprowadzić do jej powstania.

Czytaj wpis Koleją do Łomianek