Kategoria: Polityka

2008-04-09 / / Polityka

Radny powinien nie tylko reprezentować mieszkańców, ale także informować ich o działaniach władzy.

W poprzedniej kadencji władz samorządowych wielokrotnie narzekaliśmy na brak samodzielności niektórych radnych. Faktem jest, że ówczesny burmistrz umiejętnie wykorzystywał różne możliwości (np. zatrudnianie członków rodzin w urzędzie) do uzależnienia części radnych. Efekt był fatalny, a w wyborach w 2006 r. mieszkańcy Łomianek pokazali czerwoną kartkę zarówno burmistrzowi Sokołowskiemu, jak i prawie wszystkim radnym z jego komitetu wyborczego. Nikt z mieszkańców nie chce bierności, nieformalnych układów, sieci nepotyzmu, dzielenia synekur.

Czytaj wpis Radni muszą kontrolować burmistrza!

2008-04-09 / / Infrastruktura

To pytanie dręczy kolejne władze Łomianek od kilkunastu lat. A prostej odpowiedzi nie ma…

Gdy w 1994 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu na szeroką skalę kanalizowania i wodociągowania Łomianek, pomysł był prosty – trochę dołożą mieszkańcy, resztę gmina wysupła z budżetu i jakoś to będzie. Szybko okazało się, że partycypacja mieszkańców to ledwie 5% wartości inwestycji, a sam gminny budżet inwestycji nie udźwignie. W roku bodajże 1996 spadła nam nieco „z nieba” szansa uzyskania taniego kredytu z NFOŚiGW.

Czytaj wpis Skąd wziąć pieniądze na rurę?

2008-03-31 / / Infrastruktura

Nareszcie coś się ruszyło, coś zaczęło się dziać! 17 stycznia w auli ICDS odbyła się prezentacja koncepcji centrum Łomianek – studium rozwoju, opracowanego na zlece­nie Urzędu Miasta w pracowni architekto­nicznej Katarzyny i Marcina Słupeczańskich.

Licznie zgromadzonym mieszkańcom zaprezentowana została wizja centrum mia­sta Łomianki na obszarze między ulicami Wiślaną, Raabego,  Fabryczną i Warszaw­ską. Autorzy koncepcji przewidują również włączenie do ścisłego centrum odcinków ul. Warszawskiej po obu stronach ul. Wiśla­nej. Z przedstawioną koncepcją centrum Łomianek można się zapoznać w Internecie na stronie UMiG Łomianki.
Czytaj wpis Centrum – Mój głos w sprawie wizji centrum Łomianek

2008-03-31 / / Nasze Łomianki

potrzeba-zmian.jpgPóźną jesienią 2006 r. była euforia. Zdecydowane zwycięstwo wyborcze komitetu Potrzeba Zmian i Wie­sława Pszczółkowskiego jako kandydata na burmistrza zaskoczyło wielu. Minął rok i w grupie tak sprawnie przez kilka lat kontestującej poprzednie władze poja­wiły się niesnaski, zgrzyty, a ostatnio chyba ostry konflikt. Co się stało? Dlaczego tak dotąd zgrana i spraw­nie działająca grupa nie potrafi wspólnie pracować? O rozmowę poprosiłem przewodniczącą Komitetu Wy­borczego Potrzeba Zmian panią Magdę Wójcicką.

Andrzej Kaliński: Pani Magdo, była Po­trzeba Zmian, a teraz mamy… zmianę potrzeb?

Magda Wójcicka: Proszę mnie nie pro­wokować, mam wystarczająco dużo pro­blemów…

A. K.: Rozumiem i współczuję, ale po ro­ku pracy nowych władz naszej gminy zmiany przez wielu postrzegane są głównie przez pryzmat wewnętrznych konflik­tów w zwycięskim obozie.

Czytaj wpis Potrzeba Zmian… czy zmiana potrzeb?

2008-03-31 / / Polityka

Burmistrz ŁomianekW listopadzie 2006 roku wybraliśmy nową radę miejską i burmistrza. Trzynaście miesięcy, które minęły od wyborów, to z jednej strony bardzo mało czasu, aby zmienić to co by się chciało, ale z drugiej wystarczająco dużo, by jakiekolwiek zmiany było widać.

Czy Łomianki są teraz lepiej zarządzaną gminą? Czy obiecywane w kampanii wyborczej zmiany nastąpiły? Obecne władze – co zrozumiałe – twierdzą, że zmiany, i to duże nastąpiły. Wielu jest innego zdania. Kto ma rację – nie nam rozstrzygać, ale rozmawiać i zadawać pytania zawsze warto, dlatego poprosiliśmy o rozmowę burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego.

Andrzej Kaliński: Hasło wyborcze „Potrze­ba zmian” okazało się skuteczne. Personal­nie władze zmieniły się dość radykalnie, ale z innymi zmianami jakby nieco gorzej.

Wiesław Pszczółkowski: Gorzej? Na je­denastu stronach „Gazety Łomiankow­skiej” opisałem zmiany, które przez rok udało się wprowadzić, a pan ich nie widzi?

A. K.: Panie burmistrzu, kto jest w stanie przeczytać jedenaście stron sprawozda­nia? Głównie suche fakty.

W. P.: No tak, ale obawiam się, że gdybym napisał mniej wyczerpująco, zarzucono by mi, że zbywam czytelników ogólnika­mi. Ja jestem urzędnikiem i muszę trzy­mać się faktów.

A. K.: Dobrze, trzymajmy się faktów. Na­pisał pan, że budowa jednego kilometra kanalizacji i wodociągów kosztuje milion złotych, w tym roku planujemy wykonać 7 kilometrów instalacji, a w budżecie na ten cel są zapisane zaledwie 4 miliony. Coś się rachunki nie zgadzają.

W. P.: To proste. Tłumaczyłem to wiele razy. Obecnie kanalizację i wodociąg bu­dujemy własnymi siłami, czyli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Przez pierw­sze trzy zimowe miesiące z zasady nie prowadzi się robót tego typu, a przecież spółka przez cały czas ma przychody, kumulowane są środki finansowe i przynajmniej do połowy roku ZWiK nie po­trzebuje wsparcia. Na drugą połowę roku są zapisane w budżecie cztery miliony. Jeśli pod koniec września będą potrzebne kolejne środki, to my je na pewno znaj­dziemy. Proszę mi wierzyć, budowa ka­nalizacji i wodociągów jest cały czas dla nas najważniejsza.

Czytaj wpis Oszczędności trzeba szukać wszędzie

2007-10-13 / / Polityka
2007-10-12 / / Artykuły

Po trzech korektach na kolejnych etapach uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaplanowano dochody na poziomie 73 851 264 zł, a wydatki 77 664 602 zł. Deficyt budżetu, tj. różnica między dochodami i wydatkami wyniesie 3 813 318 zł, a z uwzględnieniem spłat rat kredytów osiągnie kwotę 5 821 478 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 11 749 288 zł, co stanowi 15% wszystkich wydatków, w tym na zadania drogowe zaplanowano kwotę około 7 788 000 zł, co stanowi około 11% planowanego budżetu.

W pierwotnym planie zadań inwestycyjnych dla Łomianek proponowano wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rolniczej na długości ok. 1 700 m za kwotę 659 532 zł, wymianę nawierzchni chodnika na ul. Wiślanej na długości około 250 m za kwotę 74 420 zł, dotację dla Liceum Niepublicznego nr 71 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZ KOSZ) w wysokości 165 962 zł (w tym 69 532 zł – bursa) oraz dotację podmiotową dla Publicznego LO im. K. Wojtyły w kwocie 1 392 618 zł.

W wyniku wystąpień rad osiedlowych i mieszkańców zobligowano radnych PWZ z terenu Łomianek do wystąpienia o korektę planu zadań inwestycyjnych dotyczących Łomianek. Rada PWZ przychyliła się do naszych postulatów, oczywiście w ramach zaplanowanych uprzednio dla nas środków.

Czytaj wpis Powiat Warszawski Zachodni – Finanse dla Łomianek w 2007r.

2007-05-29 / / Artykuły

Mamy już wykonanie budżetu 2006 roku, ale od jego oceny ważniejszye jest porównanie z budżetem na 2007 rok i wyciągnięcie wniosków. Przyszłość jest istotna, ale czas narzekań na poprzednią władzę gminną się skończył wraz z wyborami, a niedługo nadejdzie czas oceny realizacji obietnic przedwyborczych.
Czytaj wpis Budżet pod lupą

2007-05-29 / / Artykuły

O budowie wodociągów i kanalizacji można by napisać wiele. Problem w tym, że w naszej gminie od siedmiu lat znacznie więcej się na ten temat pisze niż buduje. Czy to się zmieni? Wygląda na to, że tak, ale jak na razie brakuje na tę bardzo kosztowną inwestycję chyba nie tylko pieniędzy, ale i koncepcji – co dalej? Jednak pieniądze to nie wszystko, jest wiele zaszłości, które trzeba wyjaśnić, zanim ruszymy dalej. Nadszedł chyba czas na porządki.
Czytaj wpis Czas na porządki

2007-03-25 / / Artykuły

rozwa-ania-o-raporcie.jpg Ostatnio ukazał się obszerny raport o stanie przygotowania gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie do realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej (dostępny m.in. na stronie BIP UMiG).

Szczegółowe omówienie raportu pana Jacka Raczko wymagałoby bardzo obszernego artykułu, ograniczę się więc tylko do najważniejszych wariantów i tez, które sam autor określa jako poglądowe.

Czytaj wpis Rozważania o „Raporcie”