Stowarzyszenie Nasze Łomianki Wpisy

2006-11-08 / / Artykuły

Many tests have shown that smoking tobacco is dangerous. Smoking damages the heart, lungs and other body organs. It is probably the most widespread and most serious drug problem in the world, yet millions of people who know about the dangers, including many doctors, continue to smoke. Czytaj wpis Angielski

2006-11-07 / / Infrastruktura
2006-11-07 / / Artykuły

goemetria.jpgZadziwiające jest, jak wiele prostych spraw na świecie nie może się doczekać równie prostych rozwiązań. Jedną z nich jest niesprawiedliwa dysproporcja między liczbą kabin w damskich i męskich toaletach. Jest ich mniej więcej po równo, co jest całkowitym absurdem, bo każdy może na własne oczy zobaczyć, że kolejka przed drzwiami z „kółeczkiem” jest prawie zawsze, a przed tymi z „trójkątem” prawie nigdy jej nie ma. Czytaj wpis Geometryczna wojna między kółkiem a trójkątem

2006-11-07 / / Artykuły

Czy agresywny stosunek zwolenników Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek do mających inne zdanie może wynikać wyłącznie z wielkiego zaangażowania?

Czytaj wpis Blokada wyborcza?

2006-11-07 / / Artykuły

Mówienie w Łomiankach o patriotyzmie nie było nigdy czczą gadaniną. Nasi mieszkańcy daniną krwi w wojnie obronnej 1939 r., potem, podczas mroków okupacji, i na koniec w powstańczym zrywie 1944 r. dali dowód swej miłości ojczyzny i poświęcenia w obronie jej niepodległości. O ich chwalebnych czynach świadczą stawiane pomniki, nazwy ulic i okolicznościowe uroczystości w jakich uczestniczymy. Czas nieubłaganie wykrusza tych, którzy przeżyli i tych, którzy tylko pamiętają, dlatego ich głos jest tak ważny, gdy o tym mówią sami, bowiem już niedługo o wydarzeniach tamtych dni będzie można tylko przeczytać. A na pytania, które chciałoby się zadać, nie będzie komu odpowiedzieć.

W nocy z 2 na 3 września 1944 r. 80-osobowy oddział szturmowy Grupy Kampinos rozgromił 2 bataliony piechoty i baterię artylerii kolaborujących z Niemcami wojsk „Rosyjskiej Wyzwoleńczej Narodowej Armii”.

Swoimi wspomnieniami z walki dzieli się z nami jeden z niewielu żyjących jeszcze uczestników bitwy o Truskaw, żołnierz AK Tomasz Łaszkiewicz. Jako uzupełnienie chwilami dość drastycznej relacji z pola bitwy cytowane będą także fragmenty niemieckich raportów z książki T. Sawickiego: „Rozkaz zdławić powstanie”.
Czytaj wpis Dni krwi i chwały

2006-11-07 / / Artykuły

Zbliżają się kolejne wybory samorządowe, zostały niecałe dwa tygodnie, a wyborczego sporu programowego nie widać. Z jednej strony mamy zdecydowaną krytykę obecnych władz, a z drugiej ostrą kampanię propagandową za Nadwiślańską Obwodnicą Łomianek. Niezorientowany obserwator łatwo może dojść do wniosku, że sprawa usytuowania obwodnicy stanowi oś wyborczej walki. Pomysł zorganizowania referendum w tej sprawie w trakcie wyborów świadczy o tym wymownie.

Czytaj wpis Fałszywy wybór

2006-11-07 / / Nasze Łomianki

Jak pokazuje szara rzeczywistość, filozofia Kalego jest nieobca zarówno władzom gminy, jak i kierownictwu Rady Miejskiej. Na XXXV sesji, która odbyła się 28.10.2005 r., Bogusław S. z grupy tzw. radnych zależnych podpisał nieswoim nazwiskiem listę obecności przewodniczących rad osiedlowych. Ponieważ z takim podpisem wiąże się jakaś suma pieniędzy, czyn taki, czyli podrobienie podpisu w celu osiągnięcia korzyści materialnych, kwalifikuje się pod odpowiedni paragraf.
Czytaj wpis Kali ukraść krowę…

2006-11-07 / / Artykuły

Fajna była, „klimatyczna” bardzo, prezentacja albumiku: „Łomianki – nie taka mała ojczyzna” w dużej sali Domu Kultury w Łomiankach. Frekwencja dopisała, choć ks. proboszcza akurat nie było i burmistrza Sokołowskiego, ani jego zastępcy tudzież. Może to i lepiej dla… całokształtu?! Wydawnictwo Pommard z Łomianek – proszę, jak pięknie i sensownie weszło na rynek miejscowy! – Jesteśmy tu też, wiecie? Nie wiecie? No to macie!… Ale macie to, coście sobie sami wykombinowali!
Czytaj wpis Mamy ładny upominek!

2006-11-06 / / Nasze Łomianki
2006-11-06 / / Artykuły

W budynku gminnym przy ul. Warszawskiej 115 oddano do użytku podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budowa rozpoczęta na początku roku i ukończona w końcu sierpnia budzi niestety wiele wątpliwości.

Czytaj wpis Podjazd z kantami